Pokoje

W DNIACH OD 1 STYCZNIA DO 15 KWIETNIA NIE WYNAJMUJEMY POKOI.

Posiadamy 4 pokoje gościnne na łączną liczbę 18 osób.

Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, bezprzewodowe łącze internetowe.

Pokoje:

nr 1 – 3 osoby (miożliwośc dostawki)
nr 2 – 2 osoby – pokój z łózkiem małżeńskim(możliwośc dostawki)
nr 3 – 4 osoby – możliwosc dostawki
nr 4 – 6 osób

Pokoje dla naszych gości weselnych:

Pokój jednoosobowy 100zł / doba
Pokój dwuosobowy 180zł / doba
Pokój wieloosobowy 80zł za osobę / doba
Pokój do dyspozycji gości, na czas trwania przyjęcie – 80zł

Śniadanie dodatkowo płatne 35zł / osoba

REGULAMIN POKOI GOŚCINNYCH ZAJAZDU „ROJANKA”

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie noclegowym. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Oobiektu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju a także na stronie www.rojanka.pl.

§ 1

Gość Obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 14: 00 do godz. 12: 00 dnia następnego.
Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

Obiekt uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. pobytu.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do Obiektu.

§ 2

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22: 00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa, według cen pełnych, obowiązujących w dniu zakwaterowania. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu.

§ 3

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług, Gość jest proszony o natychmiastowe zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

§ 4

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Parking przy Obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 5

W pokojach gościnnych obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 6

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
Gość ma obowiązek zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 7

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach gościnnych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
Powyższe nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy RTV i komputerowych.
We wszystkich pokojach gościnnych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych na terenie Obiektu
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
W przypadku nie zastosowania się do powyższego, Gość zostanie obciążony kosztami dearomatyzacji pokoju w wysokości 300,00 zł, które zostaną automatycznie doliczone do rachunku.

§ 8

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowuje te przedmioty przez 1 miesiące.

Życzymy miłego pobytu