Dom Przy­jęć RO­JAN­KA
Piotr Kon­sek

ul. Wo­dzi­sław­ska 229
44-240 Żo­ry-Rój

Numer konta:
64 1050 1676 1000 0097 6004 9784

Kontakt Telefoniczny

+48 32 4358123 – Or­ga­ni­za­cja im­prez, ca­te­ring, po­ko­je
+48 32 4358900 – Lokal

E-ma­il: poczta@rojanka.pl

www.rojanka.pl